VIDEO: Gradonačelnik Širokog Brijega i Vlada ŽZH već pet godina krše zakon o pravima pacijenata

Mreža nevladinih organizacija Naše društvo iz Mostara, organizirala je 30.9. u hotelu “Park” u Širokom Brijegu okrugli stol na temu “Uloga zdravstvenih vijeća u unapređenju prava pacijenata”. Cilj okruglog stola je, kroz promociju uloge zdravstvenih vijeća u teoriji i praksi, skrenuti pozornost na važnost uspostave partnerskih odnosa u sustavu zdravstva i formiranje zdravstvenih vijeća na području Županije Zapadnohercegovačke.

Okruglom stolu je prisustvovao i predstavnik Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH i Marin Bago, predsjednik Mreže Naše društvo.

Na okruglom stolu su predstavljeni i rezultati analize trenutnog stanja vezano za formiranje zdravstvenih vijeća u ŽZH, te je prikazan o edukacijski film koji detaljno pojašnjava ulogu i način formiranja zdravstvenih vijeća općenito. Zbog čega zdravstvena vijeća nisu zaživjela u praksi? Što o tome misle predstavnici nevladinog sektora? Koje su ključne nadležnosti zdravstvenih vijeća? Što o svemu misle građani?, samo su neka od pitanja koja su postavljena sugovornicima i građanima u filmu, a to su ujedno i teme o kojima se pokrenula javna rasprava na ovom okruglom stolu.

Marin Bago, predsjednik Mreže Naše društvo prije početka održavanja ovog okruglog stola kazao je kako je cilj ovoga okupljanja i projekta je da se osigura provođenje zakona, zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, koji je donesen 2010. godine i on tretira donošenje osnivanja zdravstvenih vijeća u Općinama i na razini Županije, a ta Vijeća trebaju skupljati sve podatke koje se tiču zdravstva od prigovora, incidentnih situacija, prijedloga o unaprijeđenju, prijedloga za edukaciju itd. jer se nalazimo na samo europskom dnu što se tiče tih prikupljanja informacija.

Zbog toga što ne postoji zdravstveno vijeće, ne možemo ni znati na što se građani najviše žale. Po zakonu ovo vijeće je treba biti formirano već prije pet godina od kada je zakon donešen, a načelnici općina su dužni objaviti Javni poziv za to Vijeće od najmanje osam članova iz svih struktura, a na razini županije Ministar formira taj tim, ali oni jednostavno ne poštuju taj zakon, kazao nam je između ostaloga, Marin Bago, predsjednik Mreže Naše društvo.

”Veliki je problem svih potrošača i pacijenata kao posebno ranjive skupine u BiH to što oni nisu svjesni svojih proklamiranih prava. Oni prvenstveno nisu upoznati sa zakonima i podzakonskim aktima koji su doneseni od strane državnih organa i zapravo ne znaju kako se organizirati, kako potaknuti nadležne institucije da bolje rade svoj posao”, rekla je Tanja Majer Bokšić iz institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.

”Svrha ovog projekta je upravo to, da se podigne svijest pacijenata na način da se ukaže na postojanje određenih mehanizama koji nisu zaživjeli u praksi a to su zdravstvena vijeća preko kojih bi njima bilo omogućeno da sudjeluju u procesu definiranja u zdravstvenom sektoru i način nadzora nad radom zdravstvenih institucija i zdravstvenog osoblja kao i način trošenja novaca”, rekla je Bokšić i istaknula kako ljudi nisu svjesni da svaki mjesec neizravo plaćaju velike iznose, da je to izravnije, znači da netko odvaja oko 300 do 500 KM fizički, onda bi se itekako zapitali kakvu uslugu dobivaju, na što imaju pravo i je li to sve po zakonu.

Kada su u pitanju žalbe pacijenata Bokšić je istaknula kako nema istraživanja na tu temu te da uopće ne postoji praksa da se ljudi žale na kvalitetu zdravstvenih usluga, da se prijavljuju ikakvi problemi u zdravstvu.

”Više manje je to sve rekla – kazala, i to je u kuloarima, to su kuloarske priče, a zapravo se zna da ima puno problema, da postoji nezadovoljstvo. Isto tako zna se da je naš zdravstveni kadar jako obrazovan i stručan i da su to ljudi koji se mogu vrlo lako zaposliti bilo gdje u inozemstvu a da ovdje nisu dovoljno valorizirani i da nemaju odgovarajuća primanja. To je jedan širi društveni problem”, rekla je Bokšić i dodala kako se najveća potreba zdravstvenog vijeća ogleda upravo u tome da se građani danas ‘nemaju kome obratiti’.

Treba napomenuti kako je na ovom sastanku nazočio Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, dr. Stjepan Bogut, ali ne i gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević, koji je isto bio pozvan i koji tek nedavno čuo za taj zakon oko zaštite prava pacijenata, ali je poslao svog Savjetnika za odnose s javnošću dr. sc. Dragu Martinovića, koji će mu vjerujemo prenjeti informaciju kako je prošlo pet godina od izglasavanja tog zakona i da bi se treba s njime pozabaviti kako bi građani Širokoga Brijega imali se kome obratiti i zatražiti pomoć. Također nisu nazočili niti načelnici Općine Ljubuški, Nevenko Barbarić, Posušja, Branko Bago, kao ni Gruda, Ljubo Grizelj.

 

Izvori: SirokiBrijeg.info, Bljesak.info